Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN LEŠNÁ

Obecní úřad Lešná jako pořizovatel Územního plánu Lešná dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 27. 2. 2020 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Lešná Územní plán Lešná, který nabyl účinnosti dne 14. 3. 2020.

 

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1
  • Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
  • Obecní úřad Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecní úřad Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná
  • ÚP data - elektronicky podepsané