Lešná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie místních částí

Místní část Jasenice

První záznam o Jasenici se datuje z roku 1374, kdy už náležela ke krásenskému panství. Byla to zemědělská obec s domácím košíkářstvím a vápencovým lomem. Pletly se tu i koše z loupaného proutí používané na prádlo, dětské kočárky, a dokonce i košatiny pro Tatru Kopřivnice. Do roku 1853 se v Jasenici v lokalitě "Na Šachtách" a "Na Mušině" těžila železná ruda pro železárny ve Vítkovicích.  Z pamětihodností lze jmenovat kamenný kříž z roku 1883, kaplička z r. 1891 a kapli sv. Cyrila a Metoděje z roku 1970. Škola byla v místě zřízena v roce 1818. Od roku 1993 je budova přestavěna na Dům s pečovatelskou službou s osmi byty. V Jasenici se nachází ještě jedna zvláštnost. V zatopeném bývalém lomu "Vápenka", hlubokém 15 m, žijí vzácní živočichové: raci a jejich zakrslé formy a perloočky. Byly zde učiněny i paleontologické nálezy. V současné době žije v Jasenici389 obyvatel. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici knihovna, fotbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště pro veřejnost a zájmové spolky.

Místní část Lhotka nad Bečvou

První zmínky o vsi ještě pod původním názvem Žabokrky od roku 1374 už pod názvem Lhotka. Od roku 1406 byla připojena k Lešné pod názvem Lhotka lešenská. Obyvatelé se živili převážně  zemědělstvím a drobnými řemesly.
Uprostřed obce se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1872. Vesnice utrpěla velice třicetiletou válkou, ale i povodněmi. V roce 1923 si obec postavila vlastní školu, která nesla jméno Tomáše Garique Masaryka. Zrušena v roce 1974. Lhotka leží na významné železniční trase Valašské Meziříčí – Hranice. V současné době žije ve Lhotce 237 obyvatel. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici výletiště, sportovní areál pro veřejnost a zájmové spolky.

Místní část Mštěnovice

Existence obce byla prvně zaznamenána v roce 1374 a patřila statku krásenskému. V roce 1504 zde byl založen rybník „Smradlák“, který byl v roce 1820 vypuštěn. Až do roku 1860 se tu "Na Mušině" dobývala železná ruda a v lomu se "Na Čubkách" těžil stavební kámen. 
Z památek zde stojí kamenný kříž z r.1893 a socha panny Marie z roku 1909. V současné době žije ve Mštěnovicích 131 obyvatel.

Místní část Příluky

Příluky jsou datovány od roku 1358. Zachovaly se tu zbytky valů kamenné tvrze zvané "Kotula", chráněné památkovou péčí. Uprostřed obce stojí kaple sv. Jana Nepomuckého z r.1869 s oltářem , jehož zdobí 2 andělé vyřezání ze dřeva. Před kapličkou stojí kamenný kříž, který pochází z roku 1869. V současné době žije v Přílukách 119 obyvatel. Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako škvaření vajec, stavění a kácení máje apod. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici výletiště, antukové hřiště pro veřejnost a zájmové spolky.

Místní část Perná

První písemná zmínka o Perné pochází z r. 1355, i když lze předpokládat její vznik v polovině 12. století, jelikož v těšenitovém lomu byly nalezeny pozůstatky po lužickém osídlení z doby bronzové. Byly zde objeveny hroby s popelnicemi, které však byly značně poškozené. Nyní jsou uloženy v Muzeu ve Valašském Meziříčí. 
Z kulturních zajímavostí se v obci nachází kaplička zasvěcená sv. Floriánovi. V současné době žije v Perné 260 obyvatel. Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako hody, sýpka apod. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici knihovna, výletiště, hřiště  pro veřejnost a sportovní a zájmové spolky.

Místní část Vysoká

Zápisy z roku 1374 hovoří v osadě Vysoká o opuštěném zlatém dole. Je to v okolí nejvýše položená obec (413 m.n.m.), ze které je široký rozhled na Hostýnské vrchy, Kelečský Javorník, Starojický hrad, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy, Oderské vrchy. Z kulturních památek se ve středu obce nachází kaplička z r.1886, zasvěcená sv. Fabiánovi a  Šebestiánovi. Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako škvaření vajec, hody, stavění máje apod. V současné době žije ve Vysoké 150 obyvatel. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici hřiště, kulturní dům  pro veřejnost a zájmové spolky.