Obsah

Výkon přenesené působnosti z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu zabezpečuje pro Obec Lešnou Odbor územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Valašské Meziříčí.

Odbor územního plánování a stavebního řádu, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

Kontakty naleznete zde:

http://www.valasskemezirici.cz/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/os-1010/p1=17669