Obsah

Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

 
LETÁK

 

Znáte náš region? Poznejte ho ve 3 minutách, nebo ještě lépe naživo!

https://drive.google.com/file/d/1ZKXFIg5rk-vNT_kC65S73ayvlLU8haE6/view?usp=sharing

 
ROK 2021

Probíhá příjem žádostí o dotace na kofinancování sociálních a souvisejících služeb

V pondělí 1. března 2021 začal příjem žádostí o dotace v rámci "Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021".

Účelem dotací je systémově finančně podpořit činnost těchto poskytovatelů působících v zájmovém území, případně poskytujících tyto služby občanům zájmového území, kterými jsou obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.

Žádosti je možné podávat do 31. března 2021.

Kompletní informace a dokumenty k programu naleznete zde:

https://www.meziricsko.cz/socialni-sluzby/kofinancovani-2021/

 
Vznikly nové strategické dokumenty pro rozvoj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko úspěšně dokončil společný projekt, v rámci kterého proběhla aktualizace hlavního strategického dokumentu rozvoje území 18 členských obcí. Dokument s názvem Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030 obsahuje podrobnou analýzu území a nastavuje nové směry jeho rozvoje, včetně aktivit pro mikroregion i jeho členské obce.

Na základě potřeb vybraných členských obcí byly v rámci projektu vytvořeny také specializované strategické dokumenty zaměřené na obnovu a rozvoj zeleně, které zahrnují podrobnou pasportizaci stávající zeleně, navrhují její údržbu, ale rozpracovávají také úpravy a další rozšíření zeleně v intravilánu i extravilánu. Koncepce obnovy a rozvoje zeleně byly vypracovány pro obce Branky, Krhová, Loučka, Police, Poličná a Zašová.

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na následující adrese v části Výstupy projektu:

https://www.meziricsko.cz/strategicke-rizeni-mikroregionu/

Projekt s názvem „Zefektivnění strategického řízení a plánování v DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko“(registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010034), byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím Operačníhoprogramu Zaměstnanost.
 

 
Oznámení - pověřenec pro ochranu osobních údajů


KOFINANCOVÁNÍ SOCILÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Obce společně rozhodly o rozdělení finančních dotací na kofinancování sociálních a souvisejících služeb

V březnu 2020 proběhl již druhým rokem příjem žádostí o finanční dotaci do "Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko".

Jedná se o společný systém dofinancování služeb v sociální a sociálně zdravotní oblasti, které jsou určeny občanům 13 zapojených obcí mikroregionu (Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová).

Přijato bylo celkem 50 žádostí od 19 poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, kterým bylo na základě posouzení žádostí hodnotiteli a schválení valnou hromadou dne 9.6.2020 rozděleno celkem 1 780 000 Kč.

Schválený návrh rozdělení finančních dotací na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je přílohou této zprávy.


 

„Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“

Projekt, který Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko v současné době realizuje.

 

 
Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020

Formulář Závěrečného vypořádání dotace 

Formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace

PROGRAM - kofinancování SaS služeb

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace soc. služby

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace soc. služby - související služby

Zásady kofinancování SaS služeb

změna schválena valnou hromadou 14.4.2020 Změna zásad kofinancování

 

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace je v případě schválení Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020 plánován od 1.3.2020 za shodných podmínek jako v Programu 2019.

 

Rozpočet DSO MVM-K 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024

 
Informační zpravodaj

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

http://www.meziricsko.cz/vychazi-7-cislo-informacniho-zpravodaje-mikroregionu-valasskomeziricsko-kelecsko/

http://www.meziricsko.cz/vychazi-5-cislo-informacniho-zpravodaje-mikroregionu-valasskomeziricsko-kelecsko/

http://www.meziricsko.cz/prave-vychazi-nove-cislo-infozpravodaje-2/

 
2. Komunitní plán soci. a souvisejících služeb

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018-2021.

Komunitní plán SSL-MKR-VM-K 2018 - 2021

 
Rozpočet svazku obcí na rok 2017 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Rozpočet svazku obcí na rok 2017

Rozpočet je dostupný i na stránkách: http://www.meziricsko.cz/hospodareni/

 

Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko:

 

  • 2. vydání 02/2017  http://www.meziricsko.cz/wpcontent/uploads/2016/08/Infozpravodaj-%C4%8D.-2-2-2017-barva-v.2.pdf

 

Katalog sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko se nachází na webových stránkách: