Obsah

„Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“

Projekt, který Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko v současné době realizuje.

 

 
Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020

Formulář Závěrečného vypořádání dotace 

Formulář Žádosti o poskytnutí finanční dotace

PROGRAM - kofinancování SaS služeb

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace soc. služby

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace soc. služby - související služby

Zásady kofinancování SaS služeb

změna schválena valnou hromadou 14.4.2020 Změna zásad kofinancování

 

Příjem žádostí o poskytnutí finanční dotace je v případě schválení Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020 plánován od 1.3.2020 za shodných podmínek jako v Programu 2019.

 

Rozpočet DSO MVM-K 2020

Oznámení o zveřejnění dokumentů

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024

 
Informační zpravodaj

Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 

http://www.meziricsko.cz/vychazi-7-cislo-informacniho-zpravodaje-mikroregionu-valasskomeziricsko-kelecsko/

http://www.meziricsko.cz/vychazi-5-cislo-informacniho-zpravodaje-mikroregionu-valasskomeziricsko-kelecsko/

http://www.meziricsko.cz/prave-vychazi-nove-cislo-infozpravodaje-2/

 
2. Komunitní plán soci. a souvisejících služeb

v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018-2021.

Komunitní plán SSL-MKR-VM-K 2018 - 2021

 
Rozpočet svazku obcí na rok 2017 - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Rozpočet svazku obcí na rok 2017

Rozpočet je dostupný i na stránkách: http://www.meziricsko.cz/hospodareni/

 

Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko:

 

  • 2. vydání 02/2017  http://www.meziricsko.cz/wpcontent/uploads/2016/08/Infozpravodaj-%C4%8D.-2-2-2017-barva-v.2.pdf

 

Katalog sociálních a souvisejících služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko se nachází na webových stránkách: