Obsah


TATRA


to


Cesta


 

hřiště


Jeřábové aleje na Lešensku

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a běžců RunCzech.

www.nadacepartnerstvi.cz, www.runczech.cz.

nadacejeř

Velice si ceníme, že Nadace Partnerství na základě naší žádosti  podpořila projekt Jeřábové aleje na Lešensku. který náš spolek Za Zdravé Lešensko bude realizovat ve spolupráci s obcí letos na podzim.

http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Pro-prijemce/Vysadba-stromu-podzim-2016

Získali jsme finanční podporu na výsadbu dvou alejí jeřábů břeků kolem obecních komunikací z Lešné na Vysokou a z Jasenice do Hostašovic. Celkem chceme vysadit 35 stromů, z nichž 3 stromky vysadíme i na zahradě mateřské školy.

 Výsadba bude mít význam pro obyvatele obcí, pro děti, které chodí pěšky z Vysoké do ZŠ v Lešné, pro turisty, cyklisty a v neposlední řadě pro zvěř, včely i ptactvo. Přispěje ke zlepšení životního prostředí a upozorní na důležitost péče o ně. Pro náš projekt jsme vybrali dle odborných poradců jako hlavní dřevinu pro aleje jeřáb břek. Další dva druhy jeřábů -  jeřáb ptačí a jeřáb oskeruše jen jako doplnění pro ukázku rozdílnosti - vysadíme pak do zahrady mateřské školy. Výsadba těchto dřevin umožní dětem sledovat postupný růst a vývoj stromů. Patronací nad konkrétními stromky k nim získají děti osobní vztah.  

Akce bude realizována letos na podzim za účasti široké veřejnosti, ve spolupráci s obecním úřadem, mateřskou i základní školou v naší obci, a se všemi, kteří už pomoc přislíbili.

Zveme vás všechny, kteří máte zájem se na této akci jakkoliv podílet.

Podrobněji vás budeme informovat v dalším čísle, na FB profilu Za zdravé Lešensko  a na těchto webových stránkách: https://zazdravelesensko.cz/.