Obsah

25. neděle v mezidobí - Lešná

24. neděle v mezidobí - Lešná

23. neděle v mezidobí - Lešná

22. neděle v mezidobí - Lešná

21. neděle v mezidobí - Lešná

20. neděle v mezidobí - Lešná

18. neděle v mezidobí - Lešná

17. neděle v mezidobí - Lešná

16. neděle v mezidobí - Lešná

15. neděle v mezidobí - Lešná

13. neděle v mezidobí - Lešná

12. neděle v mezidobí - Lešná

10. Slavnost Těla a Krve Páně - Lešná

9. Slavnost Nejsvětější Trojice - Lešná

8. Slavnost Seslání Ducha sv. - Lešná

7. neděle velikonoční - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

5. neděle velikonoční - Lešná

Dopis věřícím k nouzovému opatření

2. neděle postní - Lešná

Příloha - Pastýřský list pro postní dobu

1. neděle postní - Lešná

7. neděle v mezidobí - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

5. neděle v mezidobí - Lešná

4. neděle v mezidobí - Lešná

3. neděle v mezidobí - Lešná

2. neděle v mezidobí - Lešná

2. Svátek Křtu Páně - Lešná

2. neděle po Naroz.Páně - Lešná

Svátek Sv. Rodiny 29.12. - Lešná

4. neděle adventní - Lešná

3. neděle adventní - Lešná

1. neděle adventní - Lešná

34. Slavnost J. K. Krále - Lešná

33.neděle v mezidobí - Lešná

32. neděle v mezidobí - Lešná

31. neděle v mezidobí - Lešná

30. neděle v mezidobí - Lešná

29. neděle v mezidobí - Lešná

28. neděle v mezidobí - Lešná

27. neděle v mezidobí - Lešná

26. neděle v mezidobí - Lešná

25.neděle v mezidobí - Lešná

24. neděle v mezidobí - Lešná

23. neděle v mezidobí - Lešná

22. neděle v mezidobí - Lešná

21. neděle v mezidobí - Lešná

20. neděle v mezidobí - Lešná

19. neděle v mezidobí - Lešná

18. neděle v mezidobí - Lešná

17. neděle v mezidobí - Lešná

16. neděle v mezidobí - Lešná

15. neděle v mezidobí - Lešná

14. neděle v mezidobí - Lešná

13. neděle v mezidobí - Lešná

Slavnost Těla a Krve Páně - Lešná

Slavnost Nejsvětější Trojice - Lešná

Slavnost Seslání Ducha sv. - Lešná

7. neděle velikonoční - Lešná   Příloha č. 1 Pastýřský list

6. neděle velikonoční - Lešná

5. neděle velikonoční - Lešná

4. neděle velikonoční - Lešná

3. neděle velikonoční - Lešná

2. neděle velikonoční - Lešná

6. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Lešná_  Příloha č. 1 Pastýřsky list velikonoce

6. Květná neděle - Lešná

5. neděle postní - Lešná

4. neděle postní - Lešná

3. neděle postní - Lešná

2. neděle postní - Lešná

1. neděle postní - Lešná     Příloha č. 1 Pastýřský list postní doba

8. neděle v mezidobí - Lešná

7. neděle v mezidobí - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

5. neděle v mezidobí - Lešná

4. neděle v mezidobí - Lešná_  Příloha č. 1 - List věřícím

3. neděle v mezidobí - Lešná _

2. neděle v mezidobí - Lešná

1. Svátek Křtu Páně - Lešná

Slavnost Zjevení Páně - Lešná

4. neděle adventní - Lešná Příloha č. 1 - Pastýřský list

3. neděle adventní Lešná

2. neděle adventní - Lešná

1. neděle adventní - Lešná Příloha č. 1 Pastýřský list Advent 2018

34. neděle v mezidobí - Lešná

33. neděle v mezidobí - Lešná

32. neděle v mezidobí - Lešná

31. neděle v mezidobí - Lešná

30. neděle v mezidobí- Lešná_  Příloha č. 2 Dopis před Charitní sbírkou

Pastýřský list - Misijní měsíc

29. neděle v mezidobí - Lešná

Příloha č. 3 dopis ředitele PMD

28. neděle v mezidobí - Lešná

27. neděle v mezidobí- Lešná

26. neděle v mezidobí - Lešná

25. neděle v mezidobí - Lešná

24. neděle v mezidobí - Lešná

23. neděle v mezidobí- Lešná

22. neděle v mezidobí - Lešná

21. neděle v mezidobí- Lešná

20. neděle v mezidobí - Lešná

19. neděle v mezidobí- Lešná

18. neděle v mezidobí - Lešná

17. neděle v mezidobí - Lešná

16. neděle v mezidobí - Lešná

15. neděle v mezidobí - Lešná

14. neděle v mezidobí - Lešná

13. neděle v mezidobí- Lešná

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - Lešná

10. neděle v mezidobí - Lešná

Pozvání věřících

Slavnost Těla a Krve Páně - Lešná

Slavnost Nejsvětější Trojice - Lešná

Slavnost Seslání Ducha Svatého - Lešná

Pastýřský list Letnice

7. neděle velikonoční - Lešná

6. neděle velikonoční - Lešná_

5. neděle velikonoční - Lešná_

3. neděle velikonoční - Lešná

2. neděle velikonoční - Lešná

Výzva ČBK ke sbírce na pomoc

Pastýřský list Velikonoce

7. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Lešná

6. Květná neděle - Lešná_

5. neděle postní - Lešná

4. neděle postní - Lešná

3. neděle postní - Lešná

2. neděle postní - Lešná

1. neděle postní - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

List arcibiskupa k TKS a povolání

5. neděle v mezidobí - Lešná

4. neděle v mezidobí - Lešná

3. neděle v mezidobí - Lešná

2. neděle v mezidobí - Lešná

Svátek Svaté Rodiny - Lešná

4. neděle adventní - Lešná

3. neděle adventní - Lešná

Pastýřský list Advent 2017

1.neděle adventní - Lešná