Obsah

❗UPOZORNĚNÍ❗

V poslední době přibývá volně pohybujících se psů🐶 v jednotlivých obcích. Prosíme majitele, aby si řádně zabezpečili své psi a zamezili, tak jejich volnému pohybu na veřejnosti. Děkujeme.
LETÁKLETÁKLETÁKLETÁK
LETÁKPlakátLETÁK
LETÁK
Na webu IDZK jsou k dispozici nové jízdní řády (2021) pro autobusy:

https://www.idzk.cz/autobusy/2021
správce

Hlášení farního úřadu:

O letošních Vánocích budou ve farním kostele tyto bohoslužby:

na Štědrý den ve 21.00 hodin, na Boží hod vánoční v pátek v 7.00 a v 8.30 hodin, na Štěpána v 8.30 hodin a v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin.

Vzhledem k omezením je možné, aby se každý farník zúčastnil pouze jedné bohoslužby ve čtvrtek nebo v pátek a druhé bohoslužby v sobotu nebo v neděli.

V kapli v Jasenici mše svatá nebude.

Farní kostel v Lešné bude otevřen také v pátek 25. 12 od 9.30 do 11.30 hodin, v sobotu a v neděli od 14.00 do 16.00 hodin. V tomto čase je možné navštívit betlém a jesličky.

Další důležité informace najdete na stránkách Obecního úřadu Lešná v rubrice Farnost.
LETÁK
LETÁK
LETÁK
ŠTĚPKOVÁNÍ V ROCE 2021

Od 1.1.2021 je cena za štěpkování,

provaděné pracovníky obce Lešná,

 300 Kč/hod (včetně DPH).

Štěpkování se musí předem objednat osobně nebo telefonicky na OÚ Lešná, poté bude Váš požadavek zapsán do pořadníku.

LETÁK  
 

LETÁK
LETÁK
ÚNIK DO ŘEKY BEČVY

Informujeme občany, že dnes 24. listopadu do řeky Bečva, uniká neznámá látka, proto žádáme občany, aby nevstupovali nebo neodebírali vodu z řeky. Dále prosíme, abyste zajistili své domácí zvířata, aby nedošlo ke kontaktu s vodou. Děkujeme.LETÁK
OMEZENÍ sociálních kontaktů: leták:

OMEZENÍ sociálních kontaktů
ČEZ Distribuce bude provádět pravidelné odečty Vašich elektroměrů, a to ve dnech:

20.11.2020 - 3.12.2020

Odběrná místa: Lešná, Perná, Vysoká, Příluky, Jasenice

ČEZ zdvořile žádá o umožnění volného přístupu k Vašemu elektroměru.

Oznámení o termínech pravidelných odečtů

Důvody návštěvy Vašeho odběrného místa

 

Informujeme občany, že z vyústě u Juřinky na řece Bečva, uniká neznámá látka. Proto žádáme občany, aby nevstupovali nebo neodebírali vodu z řeky. Dále prosíme, abyste zajistili své domácí zvířata, aby nedošlo ke kontaktu s vodou. Děkujeme.
NOVÁ OPATŘENÍ, KTERÁ PLATÍ

OD STŘEDY 28.10.2020 - 6:00 DO 3.11.2020 - 24:00 

Noční zákaz vycházení

 • Mezi 21. hodinou a 4:59 je zakázáno vycházet z domu

Výjimky

 • cesty do zaměstnání a zpět
 • cesty k výkonu povolání
 • cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče
 • neodkladné cesty z důvodu ochrany života, zdraví či majetku
 • venčení psa do 500 metrů od bydliště

Zavedení práce z domova

 • Kabinet nařídil práci z domova všude tam, kde to povaha zaměstnání umožňuje

Uzavření trhů

 • Vláda zakázala prodej na tržištích a tržnicích
 • Je zakázán i stánkový prodej
 • Nevztahuje se na prodej ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků - vše však z domácí výroby
 • Zakazuje se konzumace výrobků v prostoru trhů
 • Na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva metry

Omezení provozu lázní

 • Lázeňské a léčebně-rehabilitační zařízení mohou poskytovat péči lidem, kteří ji mají alespoň částečně hrazenou z veřejného pojištění, samoplátcům ne

Omezení maloobchodu

 • Maloobchodní prodejny musí mít celou neděli zavřeno
 • V pondělí až sobotu musí obchody zavřít mezi 20. a 5. hodinou
 • Zavřít musí kasina, herny a sázkové kanceláře
 • Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních
 • Opatření pro restaurace zůstává - mohou stále prodávat přes okénko
 • Otevřená zůstanou také květinářství, v prodejně mohou být přítomni maximálně dva zákazníci


   

Římskokatolická farnost Lešná oznamuje

Po dobu nouzového stavu až do odvolání nebudou bohoslužby ve farním kostele v Lešné ani v kapli v Jasenici.

Další informace si můžete přečíst na internetových stránkách obce Lešná v rubrice farnost.

KNIHOVNY INFORMUJÍ

Informujeme občany, že jsou od 22.10.2020 uzavřeny místní knihovny (Lešná, Perná, Jasenice).
MUDr. Jor oznamuje, že ve čtvrtek 29.10.2020 nebude ordinovat ve středisku Choryně. Zastupovat jej bude MUDr. Ličeník.
Kam s použitými rouškami a jak nakládat s odpadem v karanténě?

Ministerstvo životního prostředí radí domácnostem s výskytem onemocnění covid-19 nebo v nařízené karanténě netřídit odpad. Odpadky vyhazujte do směsného odpadu a berte zřetel, aby nedošlo k žádnému kontaktu s vyhozeným obsahem, kterého se nakažený dotýkal. Používejte ochranné rukavice.
Speciální nakládání s jednorázovými ochrannými pomůckami vyžadují i respirátory, roušky nebo rukavice. Opět patří do směsného odpadu. Před jejich vyhozením je však třeba umístit je do sáčku a před vyhozením důkladně zavázat. Nezbytná je i hygiena po vynesení odpadků.

Podrobné rady a tipy na stránka Ministerstva životního prostředí ZDE

LETÁK
Uzavření stavebního úřadu VM od 19. do 30. října 2020

Z důvodu rychlého šíření infekce je stavební úřad ve Valašském Meziříčí ve dnech 19. až 30. října pro veřejnost uzavřen.
V případě naléhavé potřeby (hrozící velké finanční škody z prodlení) volejte vedoucího stavebního úřadu - Ing. Martin Horák: 725 933 578.
 

LETÁK
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEŠNÁ INFORMUJE

Provoz školy od 12. – 23. 10. 2020

Z důvodu nových opatření Vlády České republiky bude výuka probíhat na základní škole následovně:

Na 1. stupni bude probíhat výuka beze změny. Zrušena je výuka plavání, platí zákaz zpěvu v hodinách hudební výchovy.

V týdnu od 12. – 16. 10. budou do školy docházet žáci 8. a 9. třídy. V 6. a 7. třídě bude probíhat distanční výuka, které jsou žáci povinni se účastnit.

V týdnu od 19. – 23. 10. budou do školy docházet žáci 6. a 7. třídy.

Všem žákům během distanční výuky bude odhlášeno stravování. V případě zájmu je nutno se individuálně nahlásit u vedoucí stravování. Oběd si je nutno vyzvednout do jednorázové nádoby za poplatek určený vedoucí.

Školní klub od 12. – 23. 10. nebude v provozu, žáci budou včas odcházet na oběd z důvodu odjezdu autobusů.

26. a 27. říjen budou vyhlášeny MŠMT jako dny volna, následuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30.10. Všichni žáci školy zůstávají doma. Předpokládaný nástup do školy 2. 11. 2020
LETÁK
LETÁK
VOLBY 2020

https://www.volby.cz/pls/kz2020/kz33?xjazyk=CZ&xkraj=12&xnumnuts=7203&xobec=544302

LETÁK
Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a vysoké školy

Vytvořeno: 30. 9. 2020 Zdroj: stránky Ministerstva zdravotnictví ČR

Vláda od 5. října 2020 od 0:00 do 18. října 2020 do 23:59 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti.

Od 5. října se omezují i divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, a to tak, že se jich může účastnit nejvýše 500 diváků a každý účastník akce má určeno místo k sezení. V prostorech, kde se tyto akce konají, se pak zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů. Účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti a pokud se nezdržují na určeném místě k sezení.

Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Nadále platí, že se u stravovacích zařízení se omezuje přítomnost veřejnosti v provozovnách v čase mezi 22:00 a 6:00. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Nově se stanoví, že u jednoho stolu může sedět nejvýše šest zákazníků. V případě prodeje přes výdejové okénko jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, pokud se tedy nezdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny. Provozovatelé nepouští do vnitřních prostor provozovny více zákazníků, než se v ní nachází míst k sezení.

Účast na bohoslužbách je omezená tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. V průběhu bohoslužby se nezpívá.

Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. října 2020 do 18. října omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Na vysokých školách budou možné pouze individuální konzultace, individuální návštěvy knihoven a studoven, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce za přítomnosti nejvýše 15 osob nebo klinická a praktická výuka. Zákaz osobní přítomnosti se u středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří nevztahuje na povinnou školní docházku, praktické vyučování či praktické přípravy. Omezení provozu se týká také základních uměleckých a jazykových škol a středisek volného času.

V krajích, které jsou podle platného semaforu zelené – Jihočeský, Liberecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj – dochází k omezení provozu škol s výjimkou mateřských škol, a dále školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření:

Usnesení vlády 957 - 30.9.2020

Usnesení vlády 958 - 30.9.2020

KHS Zlín - mimořádné opatření č. 6-2020

KHS Zlín - mimořádné opatření č. 9-2020

 
LETÁK
 

POZOR - DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme občany, že z důvodu kontaminace vodního toku Bečva ve Lhotce nad Bečvou nedoporučujeme odběr vody z Bečvy, příp. koupání lidí a psů.
 

LETÁK

LETÁKLETÁK

LETÁK

NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ

COVID -19

Mimořádné opatření nošení roušek aktualizováno dne 24.8.2020

Mimořádné opatření zákaz a omezení hromadných akcí aktualizováno 24.8.2020


 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

vydává

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 3/2020

 

Opatření

 


LETÁKLETÁK

upozornění

LETÁK

 

KOWAX VALMEZ RALLY 2020, RZ 2 - 6 LEŠNÁ, sobota 8.8.2020

 

KOWAX VALMEZ RALLY 2020, RZ 10 - 16 Juřinka, neděle 9.8.2020

 

Jízdní řád od 1.7. - 31.8.2020 spoj Nový Jičín - Valašské Meziříčí

Jzdní řád

 

INFORMACE Z MŠ LEŠNÁ

Ředitelka mateřské školy oznamuje, že všechny děti, které podaly žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, byly přijaty. Prosíme rodiče, aby se od 17.6.2020 dostavili do MŠ, kde jim bude předáno rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

Další zpráva:

Ředitelka MŠ informuje, že z důvodu přísných hygienických opatření v MŠ se letos s předškoláky rozloučíme s veselým programem ve čtvrtek 18.6.2020 dopoledne na školní zahradě bez přítomnosti rodičů. Žádáme rodiče, kteří chtějí přivézt předškoláky na tuto akci, aby se dostavili na 8.30, v 11 hodin si děti vyzvednou. Zároveň budou předškoláci vyfotografováni na tablo.

Další zpráva:

Mateřská škola bude otevřena v celodenním provozu po celé dva měsíce července a srpna 2020 pro všechny děti, které se přihlásí telefonicky anebo osobně v mateřské škole.
 

 

 

 

 

 Diakonie

diakonie


INFORMACE MŠ Lešná:

Ředitelka MŠ Lešná oznamuje rodičům, že od měsíce června 2020 mohou všechny děti navštěvovat mateřskou školu. MŠ bude v celodenním provozu i po celou dobu měsíce července a srpna 2020. Přihlásit své dítě mohou rodiče telefonicky nebo  elektronicky do 31.5.2020. Pro osobní věci dětí, které nebudou MŠ navštěvovat, si mohou rodiče přijít kdykoliv v době provozu MŠ.

Školné: Za měsíc duben 2020 bylo školné vráceno, za měsíc květen 2020 bude školné vráceno dětem, které nenavštíví školku ani jeden den. Školné za 6,7,8 2020 uhradí rodiče v plné výši, bez ohledu na to, zda se rodiče sami rozhodnou o přihlášení svého dítěte do MŠ.

 

LETÁKFINANČNÍ ÚŘAD INFORMUJE

LETÁKLETÁKLETÁK
Společnost Přírodní Dekorace s.r.o. nabízí služby speciální svahovou sekačkou a frézou. Máte na zahradě přerostlou suchou trávu, křoví, šípky, jiné pichlavé porosty či nějaké drny a nerovnosti na které nestačí vaše sekačky a chcete s tím něco udělat? Ozvěte se nám! Připravíme Vám zdarma nezávaznou cenovou nabídku. Křoviny rozdrtí na místě bez zdlouhavého a otravného pálení. Jakýkoli svah či terén zvládne náš stroj. Více na facebooku pod názvem likvidace křoví. Kontakt p. Stavárek 724458100
OVOCENTRUM VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Firma Ovocentrum z Valašského Meziříčí nabízí našim spoluobčanům rozvoz Ovocno- zeleninových bedýnek, brambor, plátkových sýrů a Lešenského chleba přímo do vašich domovů a to vždy každé pondělí od 8 do 14.00. Objednávat můžete nejpozději do pátku 14.00 a to buď telefonicky na tel.čísle 777 755 930 nebo přes e-shop ovocentra na webových stránkách www.eshop.ovocentrum.cz.

Cena včetně dopravy: malá krabice 340,- Kč, cena velké krabice 520,- Kč.

Platbu můžete provést přes zmiňovaný e-shop nebo hotově u řidiči při převzetí zboží.

Platí pro obce Lešná, Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky a Mštěnovice.

Obec Lhotka nad Bečvou bude mít závozový den středa.

Plakát
PODĚKOVÁNÍ

Milí spoluobčané děkujeme Vám za to, že pomáháte. Díky patří těm co šijí roušky a ty pak rozdávají svému okolí nebo přinášejí našité roušky přímo na obec, děkujeme všem co pomáhají starším spoluobčanům s nákupy. Dále děkujeme hasičům za spolupráci, našim technickým pracovníkům z obce a v neposlední řadě našim prodavačům a prodavačkám a Vám všem, kteří  dodržujete nařízení Vlády ČR a Zlínského kraje. Všichni to v dnešní době nemáme jednoduché. 

Přejeme Vám, pokud možno, klidné dny. Kolektiv obce Lešná.
UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ: Od úterý 24. března dojde k dalším omezením ve veřejné dopravě

ZLÍNSKÝ KRAJ – V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezení pohybu osob v České republice a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě, bude ve Zlínském kraji s platností od úterý 24. 3. 2020 do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Dále budou zrušeny dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.

Nové jízdní řády s platností od 24. 3. 2020 cestující najdou zde: https://www.id-zk.cz/jizdni-rady. Změny ve vyhledávačích spojení, např. IDOS, se projeví nejpozději 24. 3. 2020.

Od 24. 3. 2020 začnou platit omezení také v regionální železniční dopravě. Jejich celkový přehled najdete v přílohách této zprávy.

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje 
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz    
Ochranné roušky

Obec Lešná nabízí pro ohrožené skupiny nákazy koronaviru, což jsou občané starší 70 let a vážně nemocní spoluobčané, látkové roušky. Prosíme tedy tyto občany nebo jejich zástupce, aby v případě zájmu volali na obec Lešnou tel: 571 635 011 v dopoledních hodinách, kde budete zaregistrováni a poté vám bude rouška v nejbližší době dodána.
Rozhodnutí - Zlínského kraje - zajištění provozu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a děti
Doporučení pro veřejnost a pro lékaře týkající se aktuální náročné situace.


Rozhodnutí a oznámení hejtmana Zlínského kraje 

Rozhodnutí ZK č. 1

Rozhodnutí ZK č. 4

Rozhodnutí ZK č. 5

Rozhodnutí ZK č. 6

Rozhodnutí ZK č. 7

Rozhodnutí ZK č. 8

Oznámení hejtmana ZK č. 1
Informace pro obce Zlínksého kraje - veřejná doprava
Sbírka zákonů - Usnesení vlády  - Covid 
Informace pro platbu převodem

Prosíme občany, aby při platbách převodem z bankovního účtu dodržovali variabilní symbol. Jde především o vydané fakturu za spotřebovanou vodu za jednotlivé období, kdy domácnost obdrží fakturu s potřebnými údaji pro platbu.  Vyúčtování probíhá jednou za rok (odečty v prosinci, faktura leden). Pokud je vyšší spotřeba, jsou zasílány faktury- zálohy ( v měsíci srpnu popř. září), kde je opět uveden variabilní symbol.

U poplatků dle Obecní vyhlášky obce jako je poplatek za komunální odpad, pes aj. je vygenerován variabilní symbol, který platí pro úhradu za všechny období po dobu trvalého pobytu. Pokud dojde k úhradě poplatků v celkové výši, prosíme o uvedení trvalého bydliště tj. např. Lešná 36. Děkujeme!
Informace k nouzovému opatření vlády ČR - COVID - 19
NOUZOVÝ STAV 

S účinností od čtvrtka 12. března od 14.00 hodin vyhlásila Vláda České republiky nouzový stav na dobu 30 dní.
Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.
TISKOVÁ ZPRÁVA Informace finančního úřadu k aktuální situaciKlíčové rady pro starší spoluobčany a osoby s chronickými nemocemi
Informace k nouzovému stavu:

MŠMT - Informace k vyhlášení nouzového stavu z MŠMT

KU-ZK Pořádaní svatebních obřadů
S účinností od čtvrtka 12. března od 14.00 hodin vyhlásila Vláda České republiky nouzový stav na dobu 30 dní.

 

Vláda - I. zakazuje

1. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby,

2. s účinností ode dne 13. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 6:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb,

3. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;

Vláda - I. zakazuje s účinností ode dne 13. března 2020

1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

2. osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,

3.osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami,

4. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

5.osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Vláda - I. zakazuje

1. všem dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,

2. všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,

3. všem dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě s účinností od 14. března 2020 od 00:00 hodin přepravu cestujících přes hranice České republiky,

4. všem dopravcům s účinností od 14. března 2020, od 00:00 hodin využívat v rámci obchodní letecké dopravy s cestujícími na palubě, při níž je překračována hranice České republiky, jiná letiště než mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha (Praha/Ruzyně, LKPR);

Vláda - II. umožňuje

1. v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob občanům České republiky a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří se vrací do České republiky, návrat do České republiky,

2. v mezinárodní silniční osobní příležitostné dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob cizincům opuštění území České republiky,

3.dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdné autobusy bez cestujících do/mimo území České republiky,

4. dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území České republiky,

5. dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice, jakož i dopravcům se sídlem mimo Českou republiku dopravit prázdná plavidla bez cestujících do/mimo území České republiky;

 

OŠETŘOVNÉ:

Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma? 

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. 

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola). 

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. 

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. 
Informace ředitelství školy

Vláda ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásila v České republice kvůli koronaviru nouzový stav. Od pátku 13. března 2020 je od 6:00 mimo jiné zakázána přítomnost veřejnosti ve sportovních klubech a vnitřních sportovních zařízeních.  

Z tohoto důvodu se uzavírá tělocvična školy pro veškeré pronájmy - zatím po dobu 30 dnů od vyhlášení nouzového stavu.
Obec Lešná oznamuje, že místní knihovny v obci Lešná, Jasenice a Perná budou od 12.3.2020 do odvolání uzavřeny.
Od pondělí 16. března pojedou autobusy ve Zlínském kraji

v prázdninovém režimu

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, které v úterý 10. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví, budou ve Zlínském kraji upraveny jízdní řády linkových autobusů. Protože jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy, pojedou autobusy od pondělí 16. března 2020 v prázdninovém režimu. To znamená, že omezení autobusových spojů se týká především ranních a odpoledních spojů, které zabezpečují přepravu žáků a studentů do škol.

Omezení autobusové linkové dopravy platí do odvolání, minimálně však 14 dnů.

Vlakové spoje zůstávají v plném rozsahu a prázdninový režim se jich netýká.Oznamujeme, že cvičení JÓGY v tělocvičně ZŠ Lešná je do odvolání ZRUŠENO!
Základní škola Lešná informuje

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se zakazuje přítomnost žáků na základním vzdělávání od zítřka, tj. středy 11. března 2020 až do odvolání. Proto bude také Základní škola Lešná uzavřena. Zákonní zástupci žáků ve věku do 10 let se mohou dostavit do školy pro potvrzení o ošetřovném v úřední dny (středa, pondělí v době 8,00 – 15,00).

Mgr. Milada Šindlářová-ředitelka školy
 
 

 
 
Více informací o KOVID - 19 na níže uvedených odkazech:
 

https://www.mzcr.cz/

http://www.khszlin.cz/


aktualizaceInformace
koro
   OZNÁMENÍ

Obec Lešná rozšířila separaci o sběr jedlých olejů a tuků z domácností, a to do speciálních nádob.

Nádoby na sběr potravinářských jedlých olejů a tuků jsou opatřeny informačním štítkem a mají otvor pro vhazování plastových nádob s maximálním objemem 1,5 litru.

Co patří a nepatří do nádob na sběr olejů?

Patří sem jedlé oleje a tuky z domácnosti, ztužené jedlé tuky.

Použitý jedlý olej či tuk včetně sádla (pokud možno bez zbytků potravin, strouhanky apod.) je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto následně odnést do sběrných nádob. 

Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – nevylévejte jej!

Do těchto nádob nepatří technické oleje, maziva a kapaliny!

Kde jsou nádoby umístěny?

Lešná - rozcestí Perná - Palačov         

Lešná - u KD

Perná - sběrné místo pro separaci pod KD

Vysoká - u KD

Jasenice - naproti prodejně potravin                 

Jasenice - sběrné místo pro separaci směr Hostašovice

Mštěnovice - u KD

Příluky - u KD

Lhotka nad Bečvou - u PZ

Lhotka nad Bečvou - za drahou u staré školy

Separací těchto olejů předejdeme komplikacím v kanalizačním potrubí a zároveň šetříme přírodu a životní prostředí.

Oleje

 
Statistika
 
Tabulka 2020
POPLATKY V ROCE 2020

Cena vody od 1.ledna 2020

                                                                  Cena je uvedena bez DPH                

Lešná                                                             32,57 Kč                    

Lhotka nad Bečvou                                      32,57 Kč                    

Mštěnovice                                                    43,50 Kč                    

Obec Choryně                                               24,54 Kč                    

Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky                43,50 Kč        

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)

Komunálního odpadu v roce 2020

Cena 480 Kč/osoba (splatnost 30.6.2020).

Poplatek za psa v roce 2020

za jednoho psa                                                                                               200 Kč

a za druhého a každého další psa téhož držitele                                                  250 Kč

za psa, jehož držitel je starší 65 let na jednoho psa                                             200 Kč

a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let    200 Kč 

(splatnost 30.6.2020)

 

Poplatky lze uhradit:

 1. Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800)

 

 1. Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika)

 
SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM

Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory takzvané seniorské obálky, které mohou pomoci zachránit život. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.

Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že přivolaní zdravotníci záchranné zdravotní služby, hasiči nebo policisté nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.

Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:

 • plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti
 • formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti
 • pravidla pro vyplnění

Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby tak budou seniorskou obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji mohli využít při záchraně vašeho života.

Blíže se můžete s podobou karty a jejím účelem seznámit prostřednictvím následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=PVuaHthyJhA

Kde získám plastovou obálku?

Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě a bude možné vyzvednout si ji také v rámci setkání, které proběhne dne DD.MM.RRRR v MMMMM. Dostat ji můžete také od pracovníků vybraných poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).

Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E. karty?

V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečlivě si přečtěte Pravidla pro vyplnění, která vám byla předána spolu s obálkou a kartou. Neváhejte požádat o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo 571 674 565) nebo pracovníky sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny z nejdůležitějších informací jsou pro záchranáře kontakty na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně aktualizujte, je velmi důležité, aby informace nezastarávaly.

Jak se I.C.E. karta vkládá do obálky a kam se umisťuje?

I.C.E. kartu přeložte na třetiny a vložte do plastové obálky tak, aby byla vidět třetina zadní strany s výrazným nápisem I.C.E. karta. Poté obálku připevněte na kovový povrch lednice.
Svoz komunálního odpadu v roce 2020 – sudý

Pondělí– Lešná, Perná Jasenice, Vysoká                

Úterý – Mštěnovice, Příluky, Lhotka n/B    

Plasty – žluté pytle (každé první úterý v měsíci)

4.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.   

Papír – modré pytle (první středu v měsíci březen, červen, září a prosinec)

4.3., 3.6., 2.9., 2.12.
Změna 1Změny 2


OSSZ VSETÍN INFORMUJE

Leták pro lékaře

Leták pro pojištěnce

Leták pro zaměstnavatele


 

Cenové oznámení - VaK od 1.1.2020DaňDaň 2
MATEŘSKÁ ŠKOLA LEŠNÁ

MŠ Lešná je zapojena do projektu Šablony II s názvem projektu Inkluze II v MŠ Lešná.

 

INFORMACE O VÝZVĚ ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II

Výzva

č. 02_18_63 - Šablony II - MRR (celá ČR mimo Prahu) 

č.  02_18_64 - Šablony II - VRR (pro Prahu) :

Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby
Datum zahájení příjmu žádostí: od 28. února 2018
Ukončení příjmu žádostí: 28.6.2019 do 14 hodin
Alokace na obě výzvy6 000 000 000 Kč 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. srpna 2021

Minimální/maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_022/02_16_023 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 Na co se výzva soustředí: podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů.

Nové principy pro Šablony II:

 • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
 • nově jsou žadateli i školní družiny, kluby, střediska volného času  a ZUŠ
 • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
 • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou i malotřídky, malé školy, družiny)
 • školy realizující projekt EU šablony I mohou začít nový projekt Šablony II až po ukončení projektu šablon I, ale zažádat mohou dříve

Podrobnější informace k výzvě najdete na portále Veškole.cz
 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona

č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území

České republiky mikročipem, proto nabízíme tuto službu občanům.

 
OznámeníDesatero

 
 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Fotky vytříděného plastového odpadu v kontejnerech, které nám byly zaslány z třídící linky odpadů.

Co patří do kontejnerů na tříděný odpad najdete například na webu https://jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti

 

FOTO 1FOTO2
Služba UtilityReport pro Zlínský kraj
Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná.

Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.

Informační letáky jsou občanům k dispozici na stavebních úřadech.
 
Obec Lešná podporuje separaci bioodpadů

Obec Lešná se zapojila do společného projektu s názvem „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Kromě obce Lešná tak budou kompostéry vybaveny také domácnosti v obcích Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Oznice, Police a Valašské Meziříčí. Rozdáno zde bude celkem 1 090 kusů domácích kompostérů. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů je předpokládána až na 629,47 tun.

logo
Informace k plánovaným měřickým pracím

V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Vysoká u Valašského Meziříčí je nutné v nadcházejícím období přibližně od 21.5.2019 do 30.7.2019 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.
 

AKTUÁLNĚ PRO SPOLKY

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Oznámení pro spolky


Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu

 

Městský úřad Valašské Meziříčí doporučuje řidičům, aby si zkontrolovali platnost řidičských průkazů. Platnost řidičského průkazu letos končí více než patnácti stům řidičům ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před skončením platnosti dokladu. K výměně je nutné předložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii.

Výměnu dokladu je možné provést i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do 5 pracovních dnů, zaplatí správní poplatek 700 Kč.

V případě, že řidiči usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 000 korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Výměnu řidičského průkazu je možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Jen ve Valašském Meziříčí tuto možnost využívá 14 procent motoristů s bydlištěm v působnosti jiného úřadu.

Autor: Ing. Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend
 

ČEZ Distribuce UPOZORŇUJE občany k odstrananění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění

 
 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ

  

Místní knihovna v Lešné má nové webové stránky 

https://www.lesna-perna-jasenice.knihovna.cz/

 
 

Mš Lešná informuje

Inkluze v MŠ Lešná

MŠ Lešná je zapojena od 01.09.2017 do projektu:

Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dle šablony- Inkluze MŠ Lešná.

Projekt trvá do 31.08.2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Využíváme i školního asistenta pro celou mateřskou školu.

 
 

Diakonice - Českobratrské církve evangelické Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž posláním je pomáhat potřebným.


                                                                                              

Veřejná služba

Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

 
PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 
 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg