Obsah

Volby do zastupitelstev obcí 

 dne 5. a 6. října 2018 

a

volby do senátu Parlamtu ČR -I. kolo a případné II. kolo dne 12. a 13. října 2018

 

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o počtu zastupitelstva pro volební období 2018-2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o názvu zaregistrovaných volebních stran a vylosované pořadí na hlasovacím lístku

 

Další informace:

18.9.2018

Starosta Obce Lešná informuje o možném vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do I/3 Senátu PČR, konaných dne 5.a 6.října 2018 – I. kolo popřípadě 12. a 13. října 2018 – II. kolo, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších určuje tyto plochy:

Lešná, Jasenice, Perná, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Mštěnovice a Příluky – pouze plakátovací plochy umístěné v těchto výše vyjmenovaných obcích.