Důležitá sdělení

Důležitá sdělení

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Diakonie informuje

Podpůrné skupiny


 

Taneční Hustopeče nad Bečvou 2019

 

VODA

Cena vody od 1.ledna 2019

                                                     bez DPH               DPH 15 %            celkem

Lešná                                              31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Lhotka nad Bečvou                       31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Mštěnovice                                    42,00 Kč               6,30 Kč               48,30 Kč 

Obec Choryně                               23,53 Kč               3,53 Kč                27,06 Kč

Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky    42,00 Kč           6,30 Kč                48,30 Kč              

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)
 

Oznámení konání společného jednání o Návrhu změny č. 1 

územního plánu pro Obec Starý Jičín

Oznámení

 


 

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Územní pracoviště ve Valašském Meziřííčí upozorňuje:

dne 31. ledna 2019 Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

 

 


 

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019

Cenové oznámení

 

 

Farma chovu drůbeže z Bílovce

nabízí vychlazené: 

kuřata 60 Kč/1kg

husokačeny 110 Kč/1kg

morky (průměr 12 kg) a moráci (průměr 18 kg) 85 Kč/1kg

Objednávky na telefoním čísle: 605 592 342
V DOKUMENTACI V INFORMAČNÍM SYSTÉMU EIA

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 

CENIA A MINISTERSTVA VNITRA DOŠLO K CHYBĚ 

PROSÍME O ZNOVU STAŽENÍ DOKUMENTU VIZ INFORMACE NÍŽE 

Posuzování vlivů na životním prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") - rozeslání a zveřejnění dokumentace záměru "I/35 Lešná - Palačov"

STAŽENÍ: www.cenia.cz/eia nebo www.mzp.cz/eia, kód záměru OV8255
ČEZ Distribuce UPOZORŇUJE občany k odstrananění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění
 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ 

 

Místní knihovna v Lešné má nové webové stránky 

https://www.lesna-perna-jasenice.knihovna.cz/

 
 

Mš Lešná informuje

Inkluze v MŠ Lešná

MŠ Lešná je zapojena od 01.09.2017 do projektu:

Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dle šablony- Inkluze MŠ Lešná.

Projekt trvá do 31.08.2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Využíváme i školního asistenta pro celou mateřskou školu.

 
Změna ordinační hodiny MUDr. Jor - Lešná

Úterý od 15:00 do 17:00 hodin
 

Diakonice - Českobratrské církve evangelické Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž posláním je pomáhat potřebným.

 


                                                                                              

Veřejná služba

Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

 
DEŠŤOVKA

V rámci ORP Valašské Meziříčí nespadají obce do území s nedostatkem vody (konzultováno s odborem ŽP), a tak není možné realizovat projekty na zachytávání vody pouze pro zalévání.

Realizovat lze pouze projekty kombinující zachytávání vody pro splachování a zalévání, nebo projekty na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím strážkové vody.

DEŠŤOVKA - leták

DEŠŤOVKA - plakát

 
PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 
Rada obce určila tyto termíny pro konání RO a ZO Obce Lešná v roce 2018:

RADA OBCE LEŠNÁ: 2018 (změna vyhrazena)  

5.11., 19.11., 3.12., 10.12., 19.12.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ:  2018 (změna vyhrazena) 

31.10.2018 - ustavující zasedání ZO, 17.12.
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2018

Pondělí (sudý týden) - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká

Úterý (sudý týden) - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci) v roce 2018

6.11., 4.12

Papír - modré pytle (první středa každého čtvrt roku) v roce 2017

5.12

Cena komunálního odpadu zůstavá pro rok 2018 stejná 440 Kč/osoba.

Poplatek za odpad je splatný do 30.6.2018.
 

Poplatek za psa

Splatnost do 31. května 2018. Částka činí 100,- Kč na jednoho psa a rok.

Poplatky lze uhradit:

  1. Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800)
  2. Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika)

 
 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg

 

 

 


 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK