Obsah

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

150    Hasiči

155    Záchranná služba

158    Policie ČR

112     Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

TÍSŇOVÁ A DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA zde:

http://www.valasskemezirici.cz/tisnova-volani-a-dulezita-telefonni-cisla/d-22184/p1=17690