Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

15. 5. 2015
15. 5. 2015
1. 1. 2013
1. 1. 2012

14. 7. 2011

14. 7. 2011

14. 7. 2011

14. 7. 2010

1. 1. 2009

17. 7. 2008

zrušena

29. 12. 2007

24. 1. 2006

1. 12. 2005

1. 1. 2006

1.1.2006

1. 1. 2005

1. 1. 2005

1. 1. 2005

1. 1. 2003

29. 9. 2002

15. 1. 2001

22. 6. 2000

18. 10. 1997

18. 10. 1997

20. 7. 1996

 

Zásady

21.6.2010

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva - volební období 2010 - 2014

Usnesení č. 1

Usnesení ze dne 22-11-2010
Usnesení č. 2 Usnesení ze dne 20-12-2010
Usnesení č. 3 Usnesení ze dne 04.04.2011

Usnesení č. 4

Usnesení ze dne 27.06.2011.pdf
Usnesení č. 5 Usnesení ze dne 17.10.2011.pdf
Usnesení č. 6 Usnesení ze dne 19.12.2011
Usnesení č. 7 Usnesení ze dne 14. 3. 2012
Usnesení č. 8 Usnesení ze dne 27.6.2012
Usnesení č. 9 Usneseni ze dne 26.9.2012
Usnesení č. 10 Usnesení ze dne 12.12.2012
Usnesení č. 11 Usnesení ze dne 11.03.2013
Usnesení č. 12 Usnesení ze dne 24.06.2013
Usnesení č. 13 Usnesení ze dne 25.09.2013
Usnesení č. 14 Usnesení ze dne 02. 12. 2013
Usnesení č. 15 Usnesení ze dne 24. 02. 2014
Usnesení č. 16 Usnesení ze dne 26. 05. 2014
Usenesení č. 17 Usnesení ze dne 24. 09. 2014

 

Volební období 2006 - 2010

 

Volební období 2002 - 2006