Obsah

Obecní úřad

E-mail: obec-lesna@obec-lesna.cz

     

Ing. arch. Jaromír Zavadil 571 635 011
starosta starosta@obec-lesna.cz
   
Hana Škrlová 571 635 011
místostarostka mistostarostka@obec-lesna.cz
   
Alena Pechová 571 627 259
účetní ucetni@obec-lesna.cz
   
Zdenka Pařenicová 571 635 022
matrika matrika@obec-lesna.cz
   
Petra Oravová 571 635 011
sekretariát sekretariat@obec-lesna.cz
   
Ing. Eva Foukalová 571 635 011
majetkosprávní majetek@obec-lesna.cz

                                                                                         

Zastupitelstvo

David Petr

Bc. Goralčíková Ondřejka

Heliman Vít

Holeňa Stanislav

Ing. Horák René

Horáková Alena

Charvotová Hana

Macháčková Petra

Mocek Lubomír

PaedDr. Odstrčilíková Yveta

Ing. Sobek Jiří

Škrlová Hana

Ing. Šnajdar Jiří

MUDr. Štěpánková Jana

Ing. arch. Zavadil Jaromír

 

Rada obce Lešná

Ing. arch. Zavadil Jaromír, Škrlová Hana, Ing. Horák René, Holeňa Stanislav, David Petr

 

Finanční výbor

Předseda: Mocek Lubomír

Členové: Heliman Vít, Ing. Soňa Žlebková, Ing. Miroslav Boček, Rybková Kateřina, Mgr. Lenka Holeňová, Charvotová Hana

 

Kontrolní výbor

Předseda: MUDr. Štěpánková Jana

Členové: Ing. Jiří Sobek, Ing. Pavel Hlobil, Remešová Lenka, Melichaříková Jana,  Ing. Petr Richard, Šustek Ladislav

 

Komise pro školství a životní prostředí

Předseda: PaedDr. Yveta Odsrčilíková

Členové: Ing. Leo Buchta, Horáková Alena, Ing. Pavel Hlobil, Mgr. Helena Hegarová, Macháčková Petra, Kološ Milan, Kološová Alena, Holmanová Pavlína.

 

Komise pro kulturu a sport

Předseda: Mgr. Ondřejka Goralčíková

Členové: Heřmánková Šárka, Man Stanislav, Brňovjáková Michaela,                 , Bělunková Petra, Jurečka Radek. 

 

Komise sociální

Předseda: Pařenicová Zdenka

Členové: Pernická Zdenka, Mocková Marta, Petruželová Bronislava, Čaputa Lubomír, Palacká Ludmila, Podzemná Marie, Šverdíková Jana.