Obsah

ČEZ

logo"Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu v Lešné"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je zateplení obálky budovy kulturního domu v Lešné za účelem snížení její energetické náročnosti. Realizací projektu dojde k úspoře dodané energie o 42,84 % a rovněž ke sížení emisí skleníkových plynů (CO2) o 42,84 %.

Celkové způsobilé výdaje:       4 140 793 Kč

Dotace EU:                              1 656 317 Kč (40 %)

Příspěvek příjemce podpory:  2 484 476 Kč (60 %)

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

 

Datum zahájení realizace projektu: 23.11.2017

Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2018

KD