Obsah

Novinky 2020

Oznámení - pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa:                    Lešná 36, 756 41 Lešná

Datová schránka:      fc5bc77  

E-podatelna:             obec-lesna@obec-lesna.cz

Telefon:                   +420 571 635 011, + 420 602 673 698  

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení:      Ing. Monika Maňáková

E-mail:                     manakova.gdpr@gmail.com

Telefon:                   +420 736 278 378

 

Informace obce o zpracování osobních údajů:

 Obec Lešná jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.