Obsah

Pastýřský list - Misijní měsíc

29. neděle v mezidobí - Lešná

Příloha č. 3 dopis ředitele PMD

28. neděle v mezidobí - Lešná

27. neděle v mezidobí- Lešná

26. neděle v mezidobí - Lešná

25. neděle v mezidobí - Lešná

24. neděle v mezidobí - Lešná

23. neděle v mezidobí- Lešná

22. neděle v mezidobí - Lešná

21. neděle v mezidobí- Lešná

20. neděle v mezidobí - Lešná

19. neděle v mezidobí- Lešná

18. neděle v mezidobí - Lešná

17. neděle v mezidobí - Lešná

16. neděle v mezidobí - Lešná

15. neděle v mezidobí - Lešná

14. neděle v mezidobí - Lešná

13. neděle v mezidobí- Lešná

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele - Lešná

10. neděle v mezidobí - Lešná

Pozvání věřících

Slavnost Těla a Krve Páně - Lešná

Slavnost Nejsvětější Trojice - Lešná

Slavnost Seslání Ducha Svatého - Lešná

Pastýřský list Letnice

7. neděle velikonoční - Lešná

6. neděle velikonoční - Lešná_

5. neděle velikonoční - Lešná_

3. neděle velikonoční - Lešná

2. neděle velikonoční - Lešná

Výzva ČBK ke sbírce na pomoc

Pastýřský list Velikonoce

7. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Lešná

6. Květná neděle - Lešná_

5. neděle postní - Lešná

4. neděle postní - Lešná

3. neděle postní - Lešná

2. neděle postní - Lešná

1. neděle postní - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

List arcibiskupa k TKS a povolání

5. neděle v mezidobí - Lešná

4. neděle v mezidobí - Lešná

3. neděle v mezidobí - Lešná

2. neděle v mezidobí - Lešná

Svátek Svaté Rodiny - Lešná

4. neděle adventní - Lešná

3. neděle adventní - Lešná

Pastýřský list Advent 2017

1.neděle adventní - Lešná