Obsah

2. neděle adventní - Lešná

Pastýřský list Advent 2017

1.neděle adventní - Lešná

34. neděle v mezidobí - Lešná

33. neděle v mezidobí - Lešná

32. neděle v mezidobí - Lešná

31. neděle v mezidobí - Lešná

Dopis dušičková sbírka 2017

30. neděle v mezidobí - Lešná

29. neděle v mezidobí - Lešná

Dopis ředitele PMD

28. neděle v mezidobí - Lešná

Výzva ČBK k nacházejícím volbám

27. neděle v mezidobí - Lešná

26. neděle v mezidobí - Lešná

25. neděle v mezidobí - Lešná

24. neděle v mezidobí - Lešná

23. neděle v mezidobí - Lešná

22. neděle v mezidobí - Lešná

21. neděle v mezidobí - Lešná

20. neděle v mezidobí - Lešná

19. neděle v mezidobí - Lešná

18. neděle v mezidobí - Lesna

17. neděle v mezidobí - Lešná

16. neděle v mezidobí - Lešná

15. neděle v mezidobí - Lešná

14. neděle v mezidobí - Lešná

13. neděle v mezidobí - Lešná

12. neděle v mezidobí - Lešná

Slavnost Těla a Krve Páně - Lešná

Slavnost Nejsvětější Trojice - Lešná

Slavnost Seslání Ducha Svatého - Lešná

7. neděle velikonoční - Lešná

6. neděle velikonoční - Lešná

5. neděle velikonoční - Lešná

4. neděle velikonoční - Lešná

3. neděle velikonoční - Lešná

2. neděle velikonoční - Lešná

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Lešná Pastýřský list Velikonoce 2017

6. Květná neděle - Lešná

5. neděle postní - Lešná

4. neděle postní - Lešná;  4 Duben 2017 

3. neděle postní - Lešná Příloha č. 2 Pastýřský list

2. neděle postní - Lešná

1. neděle postní - LešnáPříloha č. 1 Pastýřský list pro 1 ned. postní

8. neděle v mezidobí - Lešná

7. neděle v mezidobí - Lešná

6. neděle v mezidobí - Lešná

5. neděle v mezidobí - Lešná

4. neděle v mezidobí - LešnáPříloha č. 1 - Pastýřsky list

3. neděle v mezidobí - Lešná

2. neděle v mezidobí - Lešná

Svátek Křtu Páně 2017 - Lešná

3. neděle adventní 2016 - Lešná

2. neděle adventní 2016 - Lešná

1. neděle adventní 2016 - LešnáPROSINEC 2016

34. Slavnost Ježíše Krista Krále 2016 - Lešná

33. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

32. neděle v mezidobí 2016 - LešnáDopis prezidenta a ředitele ACHO ke sbírce

31. Slavnost výročí posv. kostela 2016 - Lešná

LISTOPAD 2016

 

 

Období srpen 2015 - říjen 2016

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30.8.2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13.9.2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20.9.2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. 9. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ POUTNÍ SLAVNOST SV. MICHAELA 4.10.2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. 10. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18.10.2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 25.10.2015

Slavnost VŠECH SVATÝCH 2015 - Lešná

Ohlášky - Lešná - 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8.11.2015

SBÍRKA NA CHARITU

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. 11. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ - SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 22. 11. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 29. 11. 2015

Pastýřský list advent 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 6. 12. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 13. 12. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 20. 12. 2015

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 3. 1. 2016

OHLÁŠKY - LEŠNA - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 10. 1. 2016

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17.1.2016

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 3. neděle v mezidobí - 24. 1. 2016

OHLÁŠKY - LEŠNÁ 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31.1.2016

Příloha č. 2 - Výzva k přihláškám

OHLÁŠKY - 1. NEDĚLE POSTNÍ - 2016

Příloha č. 1 - Past. list 1 neděle postni

2. NEDĚLE POSTNÍ - 2016 - Lešná

3. NEDĚLE POSTNÍ - 2016 - Lešná

Příloha č. 3 - Pastýřský list - pozvání na SDM

4. NEDĚLE POSTNÍ - 2016 - Lešná

5. NEDĚLE POSTNÍ - 2016 - Lešná

OHLÁŠKY - LEŠNÁ - KVĚTNÁ NEDĚLE 20.3.2016

OHLÁŠKY - LEŠNÁ - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 27.3.2016

Pastýřský list Velikonoce 2016

2. neděle velikonoční 2016 - Lešná

3. neděle velikonoční 2016 - Lešná

4. neděle velikonoční 2016 - Lešná

5. neděle velikonoční 2016 - LešnáKVĚTEN 2016

6. neděle velikonoční 2016 - Lešná

7. neděle velikonoční 2016 - LešnáPříloha č. 2 List věřícím - sbírka na školství

Slavnost Nejsvětější Trojice 2016 - Lešná

ČERVEN 2016Slavnost Těla a Krve Páně 2016 - Lešná

10. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

11. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

13. neděle v mezidobí 2016

Červenec 2016

14. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

15. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

18. neděle v mezidobí 2016SRPEN 2016

19. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

20. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

21. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

24. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

28. neděle v mezidobí 2016 - Lešná

29. neděle v mezidobí 2016 - LešnáPříloha č. 2 - Pastýřský listPříloha č. 3 - Dopis ředitele k Misijní neděli