Obsah

Cenové oznámení 

Obec Lešná oznamuje cenu vodného s účinností od 1. ledna 2018

Cenové oznámení

Mštěnovice

Lešná

Choryně

 


 

Ministerstvo životního prostředí připravilo dotační program na zlepšení ovzduší v České republice, který podporuje výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní topné zdroje.

Na jejich výměnu můžete získat příspěvek ve výši 75–80 % z uznatelných nákladů, tedy až 127 500 Kč. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší může být dotace navýšena o dalších 7 500 Kč. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE OP ŽP - PROGRAM VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA V DOMÁCNOSTECH ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj vyhlásil Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje II. Blížší informace najdete v sekcích níže, případně můžete položit dotaz na email: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo telefonicky: Ing. Soňa Zůbková (577 043 827), Ing. Barbora Kubernátová (577 043 843), Ing. Petr Valášek (577 043 826), Ing. Kateřina Válková (577 043 838), Ing. Alena Trčková (577 043 834), Ing. Lenka Peterková (577 043 783), Ing. Marcela Kvapilová (577 043 828), Ing. Ludmila Vaňková (577 043 833).

Územní plán 

Odkaz kde naleznete Územní plán obce Lešná:        

http://www.valasskemezirici.cz/uzemni-planovani/ds-1143

Do územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u pořizovatele územně plánovací dokumentace Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu, v budově Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí.
 

VEŘEJNÁ SLUŽBA - informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

Uzavírka silnice v období od 3.7. - 30.9.2017 ROZKLIKNOUT

uzavirka

DEŠŤOVKA

V rámci ORP Valašské Meziříčí nespadají obce do území s nedostatkem vody (konzultováno s odborem ŽP), a tak není možné realizovat projekty na zachytávání vody pouze pro zalévání.

Realizovat lze pouze projekty kombinující zachytávání vody pro splachování a zalévání, nebo projekty na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím strážkové vody.

DEŠŤOVKA - leták

DEŠŤOVKA - plakát

 

PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 

 

 

Rada obce určila tyto termíny pro konání RO a ZO Obce Lešná v roce 2017:

RADA OBCE LEŠNÁ: 2017 (změna vyhrazena)   4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ:  2017 (změna vyhrazena) 21.9., 29.11.2017

 

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2017

Pondělí (sudý týden) - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká

Úterý (sudý týden) - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci) v roce 2017

3. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

Papír - modré pytle (první středa každého čtvrt roku) v roce 2017

1. března, 7. června, 6. září, 6. prosince

 

Cena komunálního odpadu zůstavá pro rok 2017 stejná 440 Kč/osoba.

Poplatek za odpad je splatný do 30.6.2017.

 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg

 

VODA

Cena vody od 1. ledna 2017 - Lešná a Lhotka nad Bečvou

 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

30,36

34,91

 

Cena vody od 1. ledna 2016 - Mštěnovice

 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

39,70

45,66

 
Cenové oznámení pro místní části Jasenice, Příluky, Perná a Vysoká - Vak Vsetín a.s. oznamuje změnu ceny vodného s účinností od 1. ledna 2017
 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

39,70

45,66

 

Cena vodného je stanovena za 1m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody.