Obsah

Očkování psů a koček

V sobotu 27. dubna 2019 proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině a jiným nemocem. Cena je 200,- Kč/ks. Očkování provede MVDr. Jarmil Dobeš.

Lhotka n. B.      9:00 hod.       u hasičské zbrojnice

Lešná               9:30 hod.       u obecního úřadu      

Perná              10:15 hod.      u bývalé Jednoty

Vysoká            10:45 hod.       u zbrojnice

Jasenice          11:00 hod.       u obchodu

Příluky            11:30 hod.        u kaple

Mštěnovice      11:45 hod.       u kulturního domu

Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné, dle požadavku majitele.

Uklízíme pro nás

Srdečně zveme všechny obyvatele našich obcí, mladší i starší, rodiče i děti na dobrovolnickou akci, která se uskuteční v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Významem této celorepublikové akce je dokázat, že nám není lhostejná příroda v našem okolí. V těchto dnech se po celé ČR k akci připojí tisíce dobrovolníků a firem, kteří se vypraví do přírody sbírat odpadky a odstraňovat černé skládky.

V sobotu 6. 4. 2019 proběhne tato akce, jako i v minulých letech i v Lešné, Jasenici, na Perné, v Příluku organizátorem je Obec Lešná ve spolupráci se spolkem Za zdravé Lešensko, z.s., TJ Lešná, z.s., ČČK Jasenice, ČSOP Jasenice, z.s., SDH Perná, místní část Příluky. Přihlásit se můžete emailem, telefonicky nebo osobně na Obecním úřadě v Lešné.

 Tel.: 571 635 011, 571 635 022, obec-lesna@obec-lesna.cz

nebo přímo na web stránkách akce Ukliďme Česko: 

https://www.UklidmeCesko.cz/event/21448/

https://www.uklidmecesko.cz/event/20679

Sraz zájemců:

Lešná v 9.00 hodin u Obecního úřadu - vstup od pošty,

Jasenice v 9.00 hodin u KD,

Perná ve 14.00 hodin na výletišti,

Příluky v 13.00  hodin u autobusové zastávky,

kde dostanete pytle, rukavice a plán místa úklidu. Můžete si vzít i své ochranné pomůcky.

Budeme rádi, když se zapojí i rodiny s dětmi, protože v prostředí, které si sami uklidíme, se nám lépe bydlí.  Akce sdružuje všechny, kterým záleží na přírodě a jejich okolí. Máte-li chuť a elán přidat ruku k dílu, připojte se letos k úklidové akci i vy.

Cílem akce je uklidit místní části a přilehlé okolí od odpadků, které se po zimě nashromáždily. Pomozte dobré věci a zapojte se.

Za  zdravé Lešensko, z.s., Alena Kološová, email: kolosovaalena@seznam.cz

Za Obec Lešná, Hana Škrlová, místostarostka obce

 
 

Nebezpečný odpad

Diakonie informuje

Podpůrné skupiny

Péče o nehojící se rány


Soukromá střední odborná škola v Kunovicích nabízí víkendové studium

„Soukromá střední odborná škola v Kunovicích sděluje, že přijímá uchazeče do víkendového studia. Pracující občané, kteří mají výuční list, nebo absolvovali alespoň 1 rok studia na střední škole, a chtějí si dokončit studium maturitní zkouškou, mají možnost přihlásit se k víkendovému studiu nové vzdělávací nabídky se zaměřením na Informační technologie, Robototechniku, Počítačovou grafiku, Komerční právo, Řízení lidských zdrojů a Ekonomiku podniku.

Nově škola nabízí také zkrácené studium určené uchazečům, kteří už maturitu mají, ale chtějí si změnit svoji specializaci. Bližší informace naleznete na www.stredni.cz <http://www.stredni.cz>, nebo na čísle telefonu 773 621 649."

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA

ředitelka školy
 

Taneční Hustopeče nad Bečvou 2019

 

VODA

Cena vody od 1.ledna 2019

                                                     bez DPH               DPH 15 %            celkem

Lešná                                              31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Lhotka nad Bečvou                       31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Mštěnovice                                    42,00 Kč               6,30 Kč               48,30 Kč 

Obec Choryně                               23,53 Kč               3,53 Kč                27,06 Kč

Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky    42,00 Kč           6,30 Kč                48,30 Kč              

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - sudý

Pondělí– Lešná, Perná Jasenice, Vysoká

Úterý – Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty – žluté pytle (první úterý v měsíci)

5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11. 3.12.  

Papír – modré pytle (první středa každého čtvrtletí)

6.3., 5.6., 4.9., 4.12.        

Cena komunálního odpadu pro rok 2019 je 440 Kč/osoba.
Poplatek za psa

Splatnost do 31. května 2019. Částka činí 100,- Kč na jednoho psa a rok.

Poplatky lze uhradit:

  1. Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800)
  2. Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika) 

Oznámení konání společného jednání o Návrhu změny č. 1 

územního plánu pro Obec Starý Jičín

Oznámení
 

Finanční úřad pro Zlínský kraj

Územní pracoviště ve Valašském Meziřííčí upozorňuje:

dne 31. ledna 2019 Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

 

 


 

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019

Cenové oznámení

 

 

Farma chovu drůbeže z Bílovce

nabízí vychlazené: 

kuřata 60 Kč/1kg

husokačeny 110 Kč/1kg

morky (průměr 12 kg) a moráci (průměr 18 kg) 85 Kč/1kg

Objednávky na telefoním čísle: 605 592 342
 

ČEZ Distribuce UPOZORŇUJE občany k odstrananění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění

 
 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ

  

Místní knihovna v Lešné má nové webové stránky 

https://www.lesna-perna-jasenice.knihovna.cz/

 
 

Mš Lešná informuje

Inkluze v MŠ Lešná

MŠ Lešná je zapojena od 01.09.2017 do projektu:

Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dle šablony- Inkluze MŠ Lešná.

Projekt trvá do 31.08.2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Využíváme i školního asistenta pro celou mateřskou školu.

 
Změna ordinační hodiny MUDr. Jor - Lešná

Úterý od 15:00 do 17:00 hodin
 

Diakonice - Českobratrské církve evangelické Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž posláním je pomáhat potřebným.

 


                                                                                              

Veřejná služba

Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

 
DEŠŤOVKA

V rámci ORP Valašské Meziříčí nespadají obce do území s nedostatkem vody (konzultováno s odborem ŽP), a tak není možné realizovat projekty na zachytávání vody pouze pro zalévání.

Realizovat lze pouze projekty kombinující zachytávání vody pro splachování a zalévání, nebo projekty na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím strážkové vody.

DEŠŤOVKA - leták

DEŠŤOVKA - plakát

 
PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 
 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg