Obsah
 

Oznámení

Návštěvy odběrných místRegistrace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LEŠNÁ

MŠ Lešná je zapojena do projektu Šablony II s názvem projektu Inkluze II v MŠ Lešná.

 

INFORMACE O VÝZVĚ ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ II

Výzva

č. 02_18_63 - Šablony II - MRR (celá ČR mimo Prahu) 

č.  02_18_64 - Šablony II - VRR (pro Prahu) :

Oprávnění žadatelé: Mateřské, základní školy, základní umělecké školy, střediska volného času, školní družiny, školní kluby
Datum zahájení příjmu žádostí: od 28. února 2018
Ukončení příjmu žádostí: 28.6.2019 do 14 hodin
Alokace na obě výzvy6 000 000 000 Kč 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. srpna 2021

Minimální/maximální délka trvání projektu: 24 měsíců

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_022/02_16_023 Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, je možné datum zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě Šablony II stanovit až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 Na co se výzva soustředí: podpora inkluzívního vzdělávání, polytechnického vzdělávání, ICT, podpora spolupráce a vzájemného učení pedagogů, základní gramotnosti, osobnostní rozvoj pedagogů i ředitelů.

Nové principy pro Šablony II:

  • 100% dotace obdržíte již na začátku projektu
  • nově jsou žadateli i školní družiny, kluby, střediska volného času  a ZUŠ
  • škola vždy podává žádost za 1 IČO = 1 žádost = 1 projekt
  • minimální hodnota projektu snížena na 100.000 (zažádat mohou i malotřídky, malé školy, družiny)
  • školy realizující projekt EU šablony I mohou začít nový projekt Šablony II až po ukončení projektu šablon I, ale zažádat mohou dříve

Podrobnější informace k výzvě najdete na portále Veškole.cz


 


Burza - škol

Dne 9.11.2019 a 16.11.2019

bude firma CS Cabot, spol. s r.o. na území obce vysazovat stromy. 
 

Přednáška
Plakát
 

SKLÁDKA BYSTŘICE informuje občany,

že vzhledem ke státnímu svátku dne 28.10.2019 sveze komunální odpad ve všech obcích dne 29.10.2019. Děkujeme za pochopení a doufám, že Vám změna nezpůsobí vážné potíže.
Očkování
 

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona

č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území

České republiky mikročipem, proto nabízíme tuto službu občanům.Čipování
 

Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou

Oznamujeme změnu místa besedy se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou a to do horního sálu KD Lešná. Beseda proběhne od 17 hodin a kapacita je omezena, pouze pro přihlášené. Děkujeme za pochopení.

 
OznámeníDesatero

Pozvánka
OSTRAHA OBJEKTU VE LHOTCE NAD BEČVOU

Bezpečnostní agentura hledá pracovníky na ostrahu objektu ve Lhotce nad Bečvou. Práce je vhodná pro částečně invalidní důchodce, jakož i aktivní starobní  důchodce. Pracovní doba pondělí až pátek 7.00 – 17.00 o víkendech mimořádně. Podroné informace na tel. 774 172 404.

S.B.S. SECURITY s.r.o.

sídlo: Palác Padowetz, Masarykova 34, 602 00 Brno

kancelář: Brněnská 104/24, 671 72 Miroslav

www.sbs-security.eu
 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Fotky vytříděného plastového odpadu v kontejnerech, které nám byly zaslány z třídící linky odpadů.

Co patří do kontejnerů na tříděný odpad najdete například na webu https://jaktridit.cz/cz/trideni/trideni-v-domacnosti

 

FOTO 1FOTO2
 

Strom roku 2019

 

Stromem roku je navržen BUK LESNÍ v Lešné. Hlasování v anketě strom roku bude probíhat v období od 17.6.2019 do 25.9.2019. Výsledky hlasování budou známy 3. října 2019 večer. Jak hlasovat na leznete na webu: www. sromroku.cz
Služba UtilityReport pro Zlínský kraj
Dne 31. 5. 2019 byla spuštěna služba UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských sítí najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Služba je určena zejména občanům – stavebníkům, pro které je bezplatná.

Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.

Informační letáky jsou občanům k dispozici na stavebních úřadech.
 
Obec Lešná podporuje separaci bioodpadů

Obec Lešná se zapojila do společného projektu s názvem „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Kromě obce Lešná tak budou kompostéry vybaveny také domácnosti v obcích Jarcová, Kelč, Krhová, Kunovice, Oznice, Police a Valašské Meziříčí. Rozdáno zde bude celkem 1 090 kusů domácích kompostérů. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů je předpokládána až na 629,47 tun.

logo
 

Informace k plánovaným měřickým pracím

V rámci obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastrálním území Vysoká u Valašského Meziříčí je nutné v nadcházejícím období přibližně od 21.5.2019 do 30.7.2019 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.
 

Obec Lešná hledá z řad o uchazeče o zaměstnání

na VPP - Pomocný dělník

Určeno pro uchazeče o zaměstnání, kteří budou vykonávat nekvalifikované práce spočívající zejména v sezonním úklidu a údržbě veřejných prostranství a budov. 

Způsob podpory: Výše uvedené skupiny uchazečů o zaměstnání mohou být podpořeny příspěvkem na mzdové náklady ve výši až 15.000,- Kč měsíčně, po dobu 6 měsíců.

Uchazeči se mohou hlásit na OÚ Lešná nebo na tel. čísle 571 635 011.

 
KOTLÍKOVÁ DOTACE

 

Informační leták

Pozvánka - kotlíkové dotace

 
 

AKTUÁLNĚ PRO SPOLKY

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?
Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Oznámení pro spolky


 

Zkontrolujte si platnost řidičského průkazu

Městský úřad Valašské Meziříčí doporučuje řidičům, aby si zkontrolovali platnost řidičských průkazů. Platnost řidičského průkazu letos končí více než patnácti stům řidičům ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před skončením platnosti dokladu. K výměně je nutné předložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papírovou fotografii.

Výměnu dokladu je možné provést i zpětně. I v takovém případě je výměna ve standardní lhůtě zdarma. Pokud řidič využije vydání v expresním termínu do 5 pracovních dnů, zaplatí správní poplatek 700 Kč.

V případě, že řidiči usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 000 korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

Výměnu řidičského průkazu je možné provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. Jen ve Valašském Meziříčí tuto možnost využívá 14 procent motoristů s bydlištěm v působnosti jiného úřadu.

Autor: Ing. Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend
Soukromá střední odborná škola v Kunovicích nabízí víkendové studium

„Soukromá střední odborná škola v Kunovicích sděluje, že přijímá uchazeče do víkendového studia. Pracující občané, kteří mají výuční list, nebo absolvovali alespoň 1 rok studia na střední škole, a chtějí si dokončit studium maturitní zkouškou, mají možnost přihlásit se k víkendovému studiu nové vzdělávací nabídky se zaměřením na Informační technologie, Robototechniku, Počítačovou grafiku, Komerční právo, Řízení lidských zdrojů a Ekonomiku podniku.

Nově škola nabízí také zkrácené studium určené uchazečům, kteří už maturitu mají, ale chtějí si změnit svoji specializaci. Bližší informace naleznete na www.stredni.cz <http://www.stredni.cz>, nebo na čísle telefonu 773 621 649."

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, Ph.D., MBA

ředitelka školy
VODA

Cena vody od 1.ledna 2019

                                                     bez DPH               DPH 15 %            celkem

Lešná                                              31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Lhotka nad Bečvou                       31,45 Kč               4,72 Kč               36,17 Kč

Mštěnovice                                    42,00 Kč               6,30 Kč               48,30 Kč 

Obec Choryně                               23,53 Kč               3,53 Kč                27,06 Kč

Jasenice, Perná, Vysoká, Příluky    42,00 Kč           6,30 Kč                48,30 Kč              

Cena vody je stanovena za 1 m3 (1000 litr odebrané pitné vody)
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 - sudý

Pondělí– Lešná, Perná Jasenice, Vysoká

Úterý – Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty – žluté pytle (první úterý v měsíci)

7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11. 3.12.  

Papír – modré pytle (první středa každého čtvrtletí)

5.6., 4.9., 4.12.        

Cena komunálního odpadu pro rok 2019 je 440 Kč/osoba.
Poplatek za psa

Splatnost do 31. května 2019. Částka činí 100,- Kč na jednoho psa a rok.

Poplatky lze uhradit:

  1. Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím pod VS vygenerovaným v minulých letech (bankovní účet číslo 1760579339/0800)
  2. Hotově do pokladny OÚ Lešná (matrika) 

Oznámení konání společného jednání o Návrhu změny č. 1 

územního plánu pro Obec Starý Jičín

Oznámení
 

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oznamuje cenu vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019

Cenové oznámení

 

Farma chovu drůbeže z Bílovce

nabízí vychlazené: 

kuřata 60 Kč/1kg

husokačeny 110 Kč/1kg

morky (průměr 12 kg) a moráci (průměr 18 kg) 85 Kč/1kg

Objednávky na telefoním čísle: 605 592 342
 

ČEZ Distribuce UPOZORŇUJE občany k odstrananění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění

 
 

PORADNA PRO PEČUJÍCÍ

  

Místní knihovna v Lešné má nové webové stránky 

https://www.lesna-perna-jasenice.knihovna.cz/

 
 

Mš Lešná informuje

Inkluze v MŠ Lešná

MŠ Lešná je zapojena od 01.09.2017 do projektu:

Operační  program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dle šablony- Inkluze MŠ Lešná.

Projekt trvá do 31.08.2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Využíváme i školního asistenta pro celou mateřskou školu.

 
Změna ordinační hodiny MUDr. Jor - Lešná

Úterý od 15:00 do 17:00 hodin
 

Diakonice - Českobratrské církve evangelické Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE - hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž posláním je pomáhat potřebným.


                                                                                              

Veřejná služba

Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

 
 

PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 
 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg