Obsah

 

Územní plán 

Odkaz kde naleznete Územní plán obce Lešná:        

http://www.valasskemezirici.cz/uzemni-planovani/ds-1143

Do územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u pořizovatele územně plánovací dokumentace Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování a stavebního řádu, v budově Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí.

 

 

VEŘEJNÁ SLUŽBA - informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze od 1.2.2017

Uzavírka silnice v období od 3.7. - 30.9.2017 ROZKLIKNOUT

uzavirka

DEŠŤOVKA

V rámci ORP Valašské Meziříčí nespadají obce do území s nedostatkem vody (konzultováno s odborem ŽP), a tak není možné realizovat projekty na zachytávání vody pouze pro zalévání.

Realizovat lze pouze projekty kombinující zachytávání vody pro splachování a zalévání, nebo projekty na využití přečištěné odpadní vody s možným využitím strážkové vody.

DEŠŤOVKA - leták

DEŠŤOVKA - plakát

 

PEPI - mobilní aplikace Obce Lešná

NOVINKA!!! Aplikace Obce Lešná do mobilních telefonů!!

Stáhněte si zdarma do svého chytrého mobilního telefonu aplikaci Obce Lešná, díky ní budete informováni o všech novinkách a dění v obci.

Aplikaci si můžete stahovat na odkazu:

Telefony ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tripon.obeclesna

Telefony APPLE https://itunes.apple.com/us/app/obec-lesna/id1092898301?l=cs&ls=1&mt=8

 

 

 

Rada obce určila tyto termíny pro konání RO a ZO Obce Lešná v roce 2017:

RADA OBCE LEŠNÁ: 2017 (změna vyhrazena)   4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE LEŠNÁ:  2017 (změna vyhrazena) 21.9., 29.11.2017

 

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2017

Pondělí (sudý týden) - Lešná, Perná, Jasenice, Vysoká

Úterý (sudý týden) - Mštěnovice, Příluky, Lhotka nad Bečvou

Plasty - žluté pytle (první úterý v měsíci) v roce 2017

3. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

Papír - modré pytle (první středa každého čtvrt roku) v roce 2017

1. března, 7. června, 6. září, 6. prosince

 

Cena komunálního odpadu zůstavá pro rok 2017 stejná 440 Kč/osoba.

Poplatek za odpad je splatný do 30.6.2017.

 

TS Valašské Meziříčí s.r.o. - Marius Pedersen Group

Seznam a ceník přebíraných odpadů

Název opadu  Jednotková cena  bez DPH
Olověné akumulátory  Zdarma
Papír, lepenka  Zdarma
Sklo - recyklovatelné  Zdarma

Zářivky a jiný odpad obsahující rťut

rozbité zářivky

 0 ZO

 85 Kč / ks

Vyřazené zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (ledničky)  Zdarma
Baterie, akumulátory, netříděné baterie obsahující rtuť  Zdarma
Vyřazené elektrické zařízení - monitory ZO  Zdarma
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky nevedené pod čísly 200121, 200123  Zdarma
Čisté PET, čisté čiré folie vytříděné  Zdarma
KOVY  Zdarma
Objemný odpad - komunální z domácností  2,20 Kč / kg

 

VODA

Cena vody od 1. ledna 2017 - Lešná a Lhotka nad Bečvou

 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

30,36

34,91

 

Cena vody od 1. ledna 2016 - Mštěnovice

 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

39,70

45,66

 
Cenové oznámení pro místní části Jasenice, Příluky, Perná a Vysoká - Vak Vsetín a.s. oznamuje změnu ceny vodného s účinností od 1. ledna 2017
 

Cena v Kč/m3

Bez DPH

Včetně 15% DPH

Vodné

39,70

45,66

 

Cena vodného je stanovena za 1m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody.